Diploma's en registratie

 

Diploma’s en registratie:

Ik ben aangesloten bij Gastouderbureau ViaViela Zevenaar.

Door aangesloten te zijn bij een gastouderbureau, kunnen vraagouders belastingvoordeel krijgen over de opgenomen uren.

De betaling zal ook verlopen via het gastouderbureau.

 

Mijn registratie:
Ik sta geregistreerd bij Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder registratienummer: 921753299.

 

Mijn diploma’s:

  • Maatschappelijk werk & dienstverlening te HAN Nijmegen
  • Kinder EHBO via het Oranje Kruis
  • Vakopleiding van ViaViela

 

Kamer van koophandel:

Gastouderopvang Zevenaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80884032.