Diploma’s en registratie:

Ik ben aangesloten bij Gastouderbureau ViaViela Zevenaar.

Door aangesloten te zijn bij een gastouderbureau, kunnen vraagouders belastingvoordeel krijgen over de opgenomen uren. De betaling zal ook verlopen via het gastouderbureau.

 

Mijn registratie:
Ik sta geregistreerd bij Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder registratienummer: 921753299.

 

Mijn diploma’s:

Maatschappelijk werk & dienstverlening te HAN Nijmegen
Kinder EHBO via het Oranje Kruis
Vakopleiding van ViaViela

Kamer van koophandel:

Gastouderopvang Zevenaar staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80884032.